SILOSY KLINKIERU CEMENTOWNIA CHEŁM

Realizacja jednej z największych inwestycji ekologicznych XXI wieku w Cementowni Chełm – budowa dwóch silosów klinkieru o łącznej pojemności 250 tys. ton.

Dowiedz się więcej

O firmie

Realizujemy kompleksowo prace związane z szeroko pojętym nadzorem inwestorskim, od uczestnictwa w przygotowaniach koncepcyjnych, poprzez doradztwo projektowe i nadzór nad realizacją zadania. Dbałość o wysoką jakość i terminowość realizowanych projektów jak i profesjonalna obsługa inwestorska to cechy charakteryzujące naszą firmę. Cele te osiągamy dzięki wykwalifikowanej, kompetentnej i doświadczonej kadrze specjalistów, w pełni zaangażowanej w realizację zleconych projektów. Dotychczasowa współpraca naszej firmy związana była z podmiotami działającymi na terenie województwa pomorskiego i lubelskiego, wśród których wymienić można m.in.: Gaz System Sp. z o.o., Investgas – OSM Sp. z o.o., Nestle, Cemex, Browar Perła, Lublin Plaza, Nałęczowianka, Quincepol.

Nadzory inwestycyjne

 • pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży (technologicznej, sanitarnej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektrycznej, AKPiA, spawalniczej, BHP, rzyrodniczej, archeologicznej)
 • wykonywanie funkcji kierownika budowy
 • zarządzanie projektem (kierowanie i koordynacja zespołem inspektorów, ocena yzyk, prowadzenie narad inwestycyjnych)
 • monitorowanie procesu inwestycyjnego (ocena i weryfikacja harmonogramów, sprawozdawczość, raportowanie interwencyjne, rozliczenia inwestorskie)
 • sprawdzanie kompletności i opiniowanie dokumentacji projektowo-technicznej
 • wykonywanie i opiniowanie projektu organizacji robót i dokumentacji jakościowej
 • wykonanie planu nadzoru
 • doradztwo inwestorskie
 • sprawdzania i opiniowania instrukcji montażu, prób, układki, izolacji itp.
 • przygotowanie i udział w odbiorze technicznym rurociągów
 • weryfikacja i wykonywanie przedmiarów i kosztorysów
 • wykonywanie przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków i budowli
 • sporządzanie i prowadzenie książek budynków i obiektów budowlanych
 • odbiory budynków i lokali mieszkalnych od deweloperów na indywidualne lecenia klienta
 • przygotowanie inwestycji oraz przeprowadzenie procedury zmierzającej do zyskania pozwolenia na budowę
 • negocjacje i wybór wykonawcy robót
 • działania związane z realizacją i rozliczeniem inwestycji współfinansowanych e środków z Unii Europejskiej
pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży technologicznej, sanitarnej, onstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektrycznej, AKPiA, spawalniczej, BHP, rzyrodniczej, archeologicznej
monitorowanie procesu inwestycyjnego (ocena i weryfikacja harmonogramów, prawozdawczość, raportowanie interwencyjne, rozliczenia inwestorskie)
zarządzanie projektem (kierowanie i koordynacja zespołem inspektorów, ocena ryzyk, prowadzenie narad inwestycyjnych)
wykonywanie funkcji kierownika budowy
sprawdzanie kompletności i opiniowanie dokumentacji projektowo-technicznej
wykonywanie i opiniowanie projektu organizacji robót i dokumentacji akościowej
wykonanie planu nadzoru
sprawdzania i opiniowania instrukcji montażu, prób, układki, izolacji itp.
przygotowanie i udział w odbiorze technicznym rurociągów
weryfikacja i wykonywanie przedmiarów i kosztorysów
wykonywanie przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków i budowli
sporządzanie i prowadzenie książek budynków i obiektów budowlanych
odbiory budynków i lokali mieszkalnych od deweloperów na indywidualne lecenia klienta
przygotowanie inwestycji oraz przeprowadzenie procedury zmierzającej do zyskania pozwolenia na budowę
negocjacje i wybór wykonawcy robót
działania związane z realizacją i rozliczeniem inwestycji współfinansowanych e środków z Unii Europejskiej
doradztwo inwestorskie

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

W oparciu o posiadane uprawnienia, doświadczenie w budowach, remontach i bieżącejeksploatacji obiektów budowlanych realizujemy przeglądy roczne i pięcioletnie budynków i budowli. Przegląd wykonywany są w oparciu o instrukcję i profesjonalny program komputerowy PRZEGLĄD firmy LOKUS, której jesteśmy jednym z pierwszych klientów w Polsce. Zakres przeglądów obejmuje przegląd w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej (wod-kan, c.o., inst. gazowej, p.poż), elektrycznej (wraz z pomiarami elektrycznymi i instalacji odgromowej). z wykonanych przeglądów zostaną sporządzone stosowne protokoły wraz z ewentualnymi zaleceniami oraz dołączoną dokumentacją fotograficzną.

Realizacja obiektów przemysłowych wielkokubaturowych

Posiadamy doświadczenie w realizacji nietypowych obiektów przemysłowych w zakresie nadzoru inspektorskiego jak i kierownika budowy. Do takich obiektów zaliczamy budowę dwóch silosów klinkieru w Cementowni Chełm o łącznej pojemności 250 tyś. ton. Konstrukcja silosów została opracowana przez amerykańską firmę Dometech, a ich kształt jest czaszą o średnicy 63,4m i wysokości 43,5m każdy. Kopuły wykonane zostały w technologii płaszcza zewnętrznego zbrojonego od wewnątrz i wypełnionego betonem w technologii torkretowania. Kompleksowa inwestycja obejmowała również technologię transportu klinkieru do zbiorników wraz z wybieraniem klinkieru i transportem do młynowni oraz stacji załadunku kolejowego. Koszt inwestycji to ok. 67 000 000 PLN.

Wykonywanie obowiązków kierownika budowy

Prowadzenie inwestycji na najwyższym poziomie obsługiwanych przez kierowników budowy o posiadających stosowne uprawnienia i długoletnie doświadczenie zawodowe. Realizacja inwestycji pod nadzorem kierownika wykonywana jest z najwyższym bezpieczeństwem w oparciu o plan BIOZ oraz profesjonalne zarządzanie projektem. Zrealizowano inwestycje budowy Silosów wraz z technologią transportu w Cementowni Cemex w Chełmie.

Koordynacja realizacji projektów zakładów przemysłowych

Prowadzimy koordynację projektów inwestycyjnych od założeń inwestycyjnych po stworzenie planu realizacji inwestycji wraz z technologią obiektów magazynowych, kompletnych zakładów rozlewniczych. Zrealizowane inwestycje to Magazyn Nałęczowianka wysokiego składowania o powierzchni ponad 10 000m2. Nadzorowanie i koordynacja projektu rozlewni wody mineralnej Quincepol wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Uzdatnianie wody, rekonstrukcja studni

Ocena stanu technicznego odwiertów studziennych. Wymania orurowania i obudowy studni. Opracowanie projektu prac geologicznych mającego na celu wykonanie rekonstrukcji otworu studziennego ujmującego wody podziemne.

Realizacje

Magazyn Nestle

Miejsce: Nałęczowianka (Nałęczów)
Powierzchnia magazynu: 13 000m2
Rozpoczęcie budowy: 24 sierpnia 2009
Oddanie do użytku: 07 maja 2010

Załączniki:
List referencyjny Magazyn Nestle

Na terenie Nałęczowa powstał nowy magazyn wysokiego składowania produktów gotowych. Zakres prac obejmował również rozbudowę pomieszczeń socjalnych już istniejących, budowa nowego budynku socjalno-biurowego przy nowym magazynie oraz rozbudowa parkingów i placów składowania.

Uroczyste oddanie do użytku magazynu wysokiego składowania dla Zakładu Produkcyjnego Nałęczowianka w Nałęczowie.

Silosy Klinkieru Cementownia Chełm

Pełniona funkcja: Kierownik Budowy
Miejsce: Cementownia Chełm (Chełm)
Pojemność magazynowa: 25 000t
Rozpoczęcie inwestycji: kwiecień 2011
Zakończenie budowy: czerwiec 2013
Średnica czaszy: 63,4m
Wysokość czaszy: 43,5m

Realizacja jednej z największych inwestycji ekologicznych XXI wieku w Cementowni Chełm – budowa dwóch silosów klinkieru o łącznej pojemności 250 tys. ton. Konstrukcja silosów została opracowana przez amerykańską firmę Dometech, a ich kształt jest czaszą o średnicy 63,4m i wysokości 43,5m każdy. Projekt obejmował również realizację technologii napełniania silosów i odbiór klinkieru z transportem do młynowni oraz załadunku kolejowego. Całkowity koszt inwestycji refinansowany przez NFOŚ w wysokości 30% wynosił ok. 70 mln zł.

Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa

Pełniona funkcja: Nadzór inspektorski
Miejsce: Szczecin - Gdańsk
Długość: 204km
Średnica: DN700mm
Czas realizacji: 2012-2015

Załączniki:
List referencyjny nadzór nad gazociągiem

Nadzór budowlany nad budowa stalowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Szczecin - Gdańsk na odcinku Karlino - Wiczlino o długości ok. 204 km podzielony na etapy II, III, IV:
Etap II: Gazociąg DN700 Karlino-Koszalin,
Etap III: Gazociąg DN700 Koszalin-Słupsk,
Etap IV: Gazociąg DN700 Słupsk-Wiczlino

Nadzór obejmował również realizację liniowych zespołów zaporowo-upustowych DN 700 MOP 8,4MPa z układami obejściowymi DN250 wyposażonymi w kolektory umożliwiające podłączenie nowych stacji pomiarowych oraz dwa obiekty zespołu śluz i węzeł Reszki.

Renowacja posadzki parkingu podziemnego

Pełniona funkcja: Nadzór inwestorski
Miejsce: C.H. Lublin Plaza (Lublin)
Powierzchnia parkingu: 15 000m2
Czas realizacji: 4 miesiące

Nadzór podczas wykonywania posadzek żywicznych w C.H. Plaza Lublin. Zakres prac przewidywał wymianę podłog żywicznych i zastosowanie membrany elastycznej w celu wyeliminowania przecieków. Zastosowano kolorowe podłogi żywiczne uzależnione od sposobu użytkowania powierzchni wraz z wykonaniem poziomych oznaczeń komunikacyjnyvh.

Inwestorzy

WEBX INWEST

Realizujemy kompleksowo prace związane z szeroko pojętym nadzorem inwestorskim, od uczestnictwa w przygotowaniach koncepcyjnych, poprzez doradztwo projektowe i nadzór nad realizacją zadania. Dbałość o wysoką jakość i terminowość realizowanych projektów jak i profesjonalna obsługa inwestorska to cechy charakteryzujące naszą firmę. Cele te osiągamy dzięki wykwalifikowanej, kompetentnej i doświadczonej kadrze specjalistów, w pełni zaangażowanej w realizację zleconych projektów.

DANE FIRMY

WEBX Inwest Ryszard Matczuk
Szerokie 30, 20-050 Lublin
NIP: 712-119-82-52

telefon: +48 501 097 700
email: kontakt@webx-inwest.pl

Strona stworzona przez webx.pl
WEBX INWEST